Shop Mobile More Submit  Join Login
.:MH- Unlocked Scene : My first lover:. by Masutsuki .:MH- Unlocked Scene : My first lover:. by Masutsuki
Llama Emoji 57 (Lazy) [V3]  *cái sự lười biếng đã đẩy mình đến tình trạng ngâm unlock tới tận h mới update ..*Llama Emoji-14 (Say Cheese) [V1] 
Llama Emoji-55 (Happy New Year) [V3]  lần này người mở khóa là :iconhaga1190: ~haga1190

Add a Comment:
 
:iconkanmaru174:
Kanmaru174 Featured By Owner Dec 28, 2013
Ủ ôi ông ơi, hệ mộc là shaman chứ, shaman theo hệ tự nhiên kim, mộc, thủy hỏa, thổ
Những cái ko thuộc 5 nguyên tố đó mới là conjurer
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Dec 28, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: nhớ nhầm ngược lại mới chết ấy chứ , thanks ông
Reply
:iconkanmaru174:
Kanmaru174 Featured By Owner Dec 28, 2013
Ko c g :'>
Reply
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Dec 28, 2013  Hobbyist General Artist
..úi dội Jolie giảm cânnnnnnnn, Meikooooo :iconheblushplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Dec 28, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingoutplz: đêu ..nào h em nó dùng pháp thuật ngụy trang biến thành gái xấu để lừa người ấy mà , chỉ có ở nhà mới hiện hình dạng thật 
Reply
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Dec 28, 2013  Hobbyist General Artist
meiko hoqr? và xin đc khóc thét vs hình dạng thật của jolie
Reply
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Dec 28, 2013  Hobbyist General Artist
:iconomg-blushplz:
Reply
:iconkien-biu:
kien-biu Featured By Owner Dec 28, 2013  Student Traditional Artist
:icontearplz: sao đẹp vậy :icongtthplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Dec 28, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: ... l background ? 
Reply
:iconkien-biu:
kien-biu Featured By Owner Dec 28, 2013  Student Traditional Artist
:iconfabbplz: tất cả ..... rực rỡ
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Dec 27, 2013
dinh thự trưởng nhà sonata to thế :iconmingplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Dec 28, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconlazeplz: *đặc ân của chính quyền cho leader - ở nhà to e ei*
Reply
:iconumikearan:
umikearan Featured By Owner Dec 28, 2013
vậy đi hỏi Queen thử có đc cấp nhà cấp 4 cho ở ko   :iconminglalalaplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Dec 27, 2013  Hobbyist Digital Artist
tìm đk rồi, chú rể của cô Nymph, đám cưới sắp có đám cưới khai trương nhà thờ  :iconminglalalaplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Dec 28, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconbigheplz: nhà thờ của thầy dòng đâu ? tôi đợi mấy nay rồi cơ mà 
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Dec 29, 2013  Hobbyist Digital Artist
chắc vài ngày nữa là xong, đang đợi cô Tomo, hay a coi cái gif trước đi sta.sh/0g8s8cwns65
Reply
:iconbaddayxiii:
BadDayXIII Featured By Owner Dec 27, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconheybbyplz: 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 27, 2013
Image Size
2.6 MB
Resolution
520×3926
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
453
Favourites
18 (who?)
Comments
17
Downloads
2
×