Shop Mobile More Submit  Join Login
.:MH-Quest 6 - Winter:. by Masutsuki .:MH-Quest 6 - Winter:. by Masutsuki
:iconmh-roleplay::iconmh-roleplay::iconmh-roleplay:
:iconmingplz: thoát khỏi sâu mộ và chặn thợ săn +150 exp = 320 exp 
Add a Comment:
 
:iconwarm-quest:
warm-quest Featured By Owner Nov 27, 2013
;A; aaaaaa!!!! hiệu ứng kìa !!! *khóc lóc thảm thương*
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 29, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconminghideplz: 
Reply
:iconcrimsonchoh:
CrimsonChoh Featured By Owner Nov 15, 2013  Hobbyist Traditional Artist
tone tone tone :Lật bànnnn:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 15, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: *đỡ bàn lại*
Reply
:iconumimatsu:
Umimatsu Featured By Owner Nov 9, 2013  Student General Artist
:iconminggagaplz: so violent ! Ilike it ~!
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: máu me mà lắm ng thik là sao ..
Reply
:iconumimatsu:
Umimatsu Featured By Owner Nov 9, 2013  Student General Artist
như vậy mới là nymph chớ :iconminggagaplz: 
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: ôh chà ..ko bik nên pùn hay zui đơi nữa 
Reply
:iconumimatsu:
Umimatsu Featured By Owner Nov 9, 2013  Student General Artist
nên zui  yk a :iconmingwhatdoplz: ai cũng thik hết mà  :iconmingwhatdoplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingtearsplz: ...hơ hơ hơ có khi thik vs sợ đi kèm nhau 
Reply
:iconumimatsu:
Umimatsu Featured By Owner Nov 11, 2013  Student General Artist
 cảm giac khó tả :iconpapmingplz:
Reply
:iconvn4eyedgirl:
vn4eyedgirl Featured By Owner Nov 8, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Sao cái gì của chị rắn cũng... :icongodwhyplz:
tiện thể chị đợi em tính lại điểm ẽo với stella chút ;___;
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconbigheplz: dính tới chụy là máu me bạo lực đóa hả ?
Reply
:iconvn4eyedgirl:
vn4eyedgirl Featured By Owner Nov 8, 2013  Hobbyist Traditional Artist
đó mới là phần nhỏ của những gì em sắp nói :icongyaa2plz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: thế hãy nói típ nhữg j dang dở đi iem
Reply
:iconvn4eyedgirl:
vn4eyedgirl Featured By Owner Nov 8, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Nhiều quá nên em lười :iconlazeplz:
Reply
:iconkanmaru174:
Kanmaru174 Featured By Owner Nov 8, 2013
Cây! Cây kìa! Backround kìa! Hiệu ứng kìa! :iconwh-plz:
Ông ơi, tôi xin ông, làm sư phụ tôi đi :iconwh-plz: Tôi tự hỏi ông vẽ hết 1 trang trong bao lâu
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: trang a4 thì cỡ 2 ngày , còn nguyên cái strip này tôi mất tầm 3 ngày 
Reply
:iconkanmaru174:
Kanmaru174 Featured By Owner Nov 8, 2013
Sư phụ ơi!!!! :iconwh-plz: Tôi vẽ chì 1 tờ A4 thôi mà cũng đã mất 3 ngày rồi, chưa tone tiếc chỉnh sửa :iconwh-plz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: ..vẽ nhìu riết wen thoai 
Reply
:iconkanmaru174:
Kanmaru174 Featured By Owner Nov 8, 2013
Mà hỏi thêm phát nữa, 2 cái cây ông vẽ tay hết à? :iconpapplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: tôi vẽ trên máy, chứ ko nhẽ đâu ra sẵn vợi chứ 
Reply
:iconkanmaru174:
Kanmaru174 Featured By Owner Nov 8, 2013
:iconeyezoomfojlplz: Thần tượng mới của lòng em
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: dont tell me that because of those trees
Reply
(1 Reply)
:iconnigiri-chan:
Nigiri-chan Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Artist
Dat lining....:iconomgcryplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: problem ?
Reply
:iconnigiri-chan:
Nigiri-chan Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Artist
of course not~ :iconminghideplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingleleleplz: good ~~~~~~~~
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Digital Artist

:iconmingfacepalmplz: cô đã trở lại và nguy hiểm hơn..

Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconbigheplz: cớm ơn ~ cha wá khen *tôi là wỷ mà* :iconmingplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Digital Artist

:iconminglytearsplz: *đã biết từ lâu...*

Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconbigheplz: có khi nào vào ngày đẹp trời tôi ghé nhà thờ của cha 1 phen chứ nhĩ 
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Nov 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
định vào cuồng sát nhà thờ tôi à? :iconmingteatimeplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: tôi đâu điên , jik dân thường bị xử trảm sao 
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Nov 9, 2013  Hobbyist Digital Artist

:iconminginglipplz: ơ... câu nói mang nhiều hàm ý. Thế thì cô mún vào khi nào cứ việc, đợi tôi đăng ký dịch vụ vs queen trước đã

Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconbigheplz: đâu , tôi có sao nói vậy mà , có ý j nữa đâu mà hàm ẩn hàm ý
Reply
(1 Reply)
:iconkazuoyuu:
KazuoYuu Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Digital Artist
Mớu kìa! Mớu kìa!!!! :iconexcitedlinkplz: :iconexcitedlinkplz: :iconexcitedlinkplz: :iconexcitedlinkplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconjumpheplz: *mớu nhuộm tuyết trắng đợp mà*
Reply
:iconkazuoyuu:
KazuoYuu Featured By Owner Nov 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
Nói nhỏ là cháu cũng thích máu, hị hị :iconlazyshyplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconbigheplz: vampire đây sao ? ... 
Reply
:iconkazuoyuu:
KazuoYuu Featured By Owner Nov 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
chỉ là sở thích bệnh hoạn của em nó thôi :iconlazysmplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingreactionplz: ...
Reply
:iconamzcoffee:
amzcoffee Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Digital Artist
cứ gặp bà chị là lại có cảnh đầu rơi máu chảy  :iconmingplz:
1 vote cho kiều nữ bạo lực nhất MidHeaven :iconasdfghplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: tôi không thích phí thời gian và hao tốn nước bọt như cha cố nên giết cho lẹ
Reply
:iconbaddayxiii:
BadDayXIII Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Digital Artist
Mồ.... là cái gì vậy  ? :]]
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Nov 7, 2013  Hobbyist Digital Artist
= )) (chết)mồ đó mà 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 7, 2013
Image Size
3.3 MB
Resolution
600×4560
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
465
Favourites
20 (who?)
Comments
48
×