Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 11, 2013
Image Size
1.7 MB
Resolution
400×4119
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
330
Favourites
16 (who?)
Comments
106
×
.:MH - Nymph Quest 5 - Kill little girl:. by Masutsuki .:MH - Nymph Quest 5 - Kill little girl:. by Masutsuki
:iconmh-roleplay::iconmh-roleplay::iconmh-roleplay:
:iconbigheplz: cứ ném đá đi , tôi bik con tôi máu lạnh mà
50 exp + 120 exp = 170 exp ( lên D silver )
Add a Comment:
 
:icondeadrena:
DeadRena Featured By Owner Oct 13, 2013  Student
:iconomgopenmouthplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Oct 14, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: problem ??
Reply
:icondeadrena:
DeadRena Featured By Owner Oct 14, 2013  Student
:iconomgopenmouthplz::iconomgopenmouthplz::iconomgopenmouthplz::iconomgopenmouthplz::iconomgopenmouthplz::iconomgopenmouthplz::iconomgopenmouthplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Oct 12, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconohmygoooodplz: OMG!!!!!!!! :iconomgopenmouthplz: Ác... ác quỷ... ác như quỷ.....
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Oct 12, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: khỏi khen, ô cuối a phán cho nó "you monster" kia kìa hớ hớ 
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Oct 12, 2013  Hobbyist Digital Artist

:icongo-on-plz: dù biết cô đã ác từ lâu nhưng đến nay mới thấy cái ác nó kinh khủng thế này 

 :iconyaominggifplz: phải tránh xa 16 mét 50 *lui từ từ*.......

Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Oct 12, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconminglalalaplz: *mới nhiu đây đã là j đâu ..chiến tranh nó tàn nhẫn thế đới*
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Oct 12, 2013  Hobbyist Digital Artist

 :iconhahaveryfunnyplz:  chưa thấy chiến tranh mà thấy tàn nhẫn rồi... lúc chiến tranh chắc cô luộc sạch cả bạn lẫn thù

Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner Oct 12, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconminghideplz: hô hô mục đích chính của Nymph ở lục địa ko hẳn là tham ja chiến tranh ko đâu 
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Oct 12, 2013  Hobbyist Digital Artist

 :iconmingreactionplz: có mùi nguy hiểm, từ nay về sau phải né cô ra. 

Chánh và ta ko thể đi chung vs nhau đk  :iconmanlytearsplz:

Reply
Add a Comment: