Shop Mobile More Submit  Join Login
.:MH-Epic Quest 8:. by Masutsuki .:MH-Epic Quest 8:. by Masutsuki
this is for :iconmh-roleplay::iconmh-roleplay::iconmh-roleplay:

:iconomgcryplz: sau đây là phần fansub cho quest 8 : chú người chym dính phép của queen Lazuli nên người như cây sào phơi đồ , trong khi đó cô Nymph trốn trong bụi rậm cả buổi
Người chim: "bệ hạ ..khi nào thần mới trở về như cũ được đây ?" WHUT 
Queen Lazuli *nhún vai thở dài* : "thường thì nửa tiếng ..hôm nay chắc do trục trặc kĩ thuật  .."[EXO] Baekhyun Emoticon 
Nymph: "..may là mình núp kỹ .."Confused 
Add a Comment:
 
:iconvinnyrpplz:
vinnyrpplz Featured By Owner May 8, 2014
((Hết bị bóp đến bị kéo dãn...rõ khổ bác người chim :icongtthplz:))
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner May 9, 2014  Hobbyist Digital Artist
:iconmingplz: số phận đã định rồi
Reply
:iconkittycatstudio:
kittycatstudio Featured By Owner May 8, 2014
*raep picture* :iconohohoplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner May 8, 2014  Hobbyist Digital Artist
erhhhh where ????? and howwwww ?? hahaha hello milady ~ 
Reply
:iconkittycatstudio:
kittycatstudio Featured By Owner May 8, 2014
oohhh nishi san is heree. hello milady~ *touchtouch le drawings*
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner May 8, 2014  Hobbyist Digital Artist
wait a sec ! looks like you are activity on DA oftenly XD , how is commission going ???
Reply
:iconkittycatstudio:
kittycatstudio Featured By Owner May 8, 2014
uh..no good.my drawing become bad maybe..that nobody interested :iconsulkplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner May 8, 2014  Hobbyist Digital Artist
:iconsulkplz: *you need to advertise your commission , milady*
Reply
:iconkittycatstudio:
kittycatstudio Featured By Owner May 8, 2014
i-i dunno where to advertise... .///.
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner May 8, 2014  Hobbyist Digital Artist
advertise in some popular and large DA groups ~~ making a commission advertising cover and submit it ~~yesh ! clients will know it then
Reply
(1 Reply)
:iconhenjikotetsu:
HenjiKotetsu Featured By Owner May 7, 2014  Hobbyist Digital Artist
mấy con thú dễ cưng quá La la la la 
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner May 7, 2014  Hobbyist Digital Artist
:iconmingoutplz: ầy , toàn lũ con bạc 
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner May 6, 2014  Hobbyist Digital Artist
... trốn trong bụi đánh tiến lên vs con heo :iconmingplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner May 7, 2014  Hobbyist Digital Artist
:iconmingflailplz: rãnh rỗi sinh nông nỗi 
Reply
:iconjuuhan:
Juuhan Featured By Owner May 6, 2014  Student
Oa :iconiloveitplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner May 7, 2014  Hobbyist Digital Artist
Kao Emoji-09 (Inspired) [V1] 
Reply
:iconnarcisse19:
Narcisse19 Featured By Owner May 6, 2014
Lung linh quá anh ơi :icongtthplz: Trông như Alice in Wonderland ấy :iconasdfghplz:
Reply
:iconmasutsuki:
Masutsuki Featured By Owner May 7, 2014  Hobbyist Digital Artist
:iconmingoutplz: *cũng khá là giống ...bữa nào cho cô Nymph cốp nhây thử
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 6, 2014
Image Size
1.1 MB
Resolution
600×849
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
591
Favourites
26 (who?)
Comments
19
×